Počet venkovních košů město často podceňuje

13 čec, 2021 Městský mobiliář

Odpadkové koše - nedílná součást každého města a obce. Díky těmto drobným prvkům městského mobiliáře je zajišťována čistota daného místa. Tedy pokud občané dodržují nepsané pravidlo, že každý odpadek se odhazuje právě sem. Často však na vině rozházených odpadků je samo město nebo obec, i když to starostové nebo primátoři neradi slyší. Důvodem tohoto tvrzení je nedostatek venkovních odpadkových košů.

Pokud jste si jakožto starosta nebo primátor města v minulosti pokládal otázku, jak bojovat s nepořádkem v ulicích, spočítali jste si množství košů, které jsou občanům k dispozici? Pokud ne, vaším dalším krokem bude právě toto. Nedávné průzkumy totiž ukázaly, že právě tento prvek městského mobiliáře je ve městech a obcích nedostatkovým zbožím.  

V řadě měst začínají koše přibývat 

Jelikož se boj s nepořádkem stal aktuálním tématem na mnoha místech, začaly koše v řadě měst přibývat. Například Beroun či Praha patří k městům, jež raději investovala do košů místo odklízecích čet, jež by bez nich měly pořádně napilno. Zatímco někde se sází na klasické podobě košů, jinde se volí kontejnery na tříděný odpad a v řadě měst takzvané chytré odpadkové koše, což jsou výkřiky dnešní moderní doby.  

Venkovní odpadkové koše

Kolik košů by mělo ve městě být? 

Nabízí se otázka, kolik odpadkových košů by se ve městech nebo obcích mělo nacházet. Bohužel na tuto otázku nelze zcela jasně odpovědět, protože se jedná o ryze individuální záležitost. Je logické, že v Praze se bude nacházet košů daleko více než v drobném Uherském Hradišti, které není svou rozlohou tak velké.  

Obecně platí, že by se dostatek odpadkových košů měl nacházet poblíž chodníků, na cyklostezkách, také na oblíbených turistických lákadlech a poblíž autobusových zastávek. Samozřejmě své místo mají také v parcích či na dětských hřištích a podobných veřejných prostranstvích.