Workoutové hřiště jako nový trend?

21 bře, 2021 Městský mobiliář

Workoutové hřiště není nic nového. Jednoduše se dá popsat jako tělocvična pod širým nebem, která se stala velkým trendem. Komplikované cvičební stroje z posiloven zde nahrazují obyčejné hrazdy, žebříky, kruhy či bradla. Při cvičení pracujete s vlastní vahou, tudíž kromě posilování cvičíte i koordinaci vlastních pohybů. Jednoduchý a účinný princip vzbuzuje velký zájem a zažívá masový rozvoj. Jak již bylo zmíněno, stal se z toho doslova trend.

Kde se vzalo, odkud přišlo?

Workoutové hřiště rozhodně není novým vynálezem. Nový je pouze anglický název, který lze jednoduše přeložit jako „cvičení“. Stal se přívlastkem pro místa, kde lze cvičit na čerstvém vzduchu.

Za workoutové hřiště lze bez velkého přehánění považovat každou složitější prolézačku v parku nebo plácku před školou. Jediným rozdílem je cílová skupina. Hřiště u škol jsou určena především dětem, workoutová hřiště mají sloužit všem. Dětem stejně jako dospělým. Proto zde najdeme více silových prvků a samotná konstrukce je rozměrově vhodnější pro větší postavy dospělých sportovců.

Za vznikem stojí země východního bloku

Cvičení venku má mnoho příznivců v zemích bývalého sovětského svazu, kde se pravidelně koná řada soutěží a mistrovství. V západním světě bylo venkovní cvičení dlouho spojováno s chudými městskými čtvrtěmi, kde nebylo reálné navštěvovat drahé posilovny nebo si kupovat cvičební stroje domů. Za rozšiřováním workoutových hřišť a venkovního cvičení stála především finanční nenáročnost.

Dnes není workoutové hřiště zdaleka v každém větším městském parku, proto je vhodné zvážit jeho pořízení. Volný přístup, široká škála cviků a popularizace na sociálních sítích láká k venkovnímu cvičení stále více sportovců.

Workout Academy

K rozšíření přispívá i rostoucí nabídka na trhu. Navíc se často jedná o poměrně jednoduché konstrukce, které nejsou náročné na údržbu ani nemají přehnaně vysoké náklady na pořízení.